Hönö
h2o_hono_benskar_stor

Benskär

_______________________________________________________________________

Zon: 1

Typ av dyk: Natur

Djup: 3 - ca 25 meter

Rekommenderad utbildning: OW

Rekommenderad utrustning: Lampa, SMB, kamera

_______________________________________________________________________

En klassiker bland de platser som ligger nära Hönö. Endast 10 minuter från hamnen finner vi denna pärla. Detta är en dykplats som passar med det minsta intresse av djur- och växtliv i våra hav.

h2o_hono_benskar_01 h2o_hono_benskar_02 h2o_hono_benskar_03
Fotografier (c) Magnus Sjölund 2003

Dyket inleds oftast vid ett stenröse på cirka 3 meters djup som sedan vid 5 meter övergår till en ljus sandbotten. Denna sandbotten sträcker sig sedan ned till ungefär 25 meter och här och var finns det partier med stora klippblock och annat som man kan finna mycket skaldjur kring, främst krabbtaska. Mellan klipporna finner vi eremtikräftor, olika plattfiskar (framför allt sandskädda) samt den blåstrimmiga sjökocken.

Drar man sig väst/nordväst så kommer man till ett klippigare parti från 25 meter och upp till ytan. Det är här man lättast finner hummer. Oftast gör vi så kallade "följedyk" här vilket betyder att båten följer dig som dykare och plockar upp dig där du hamnar. Total frihet att dyka som man vill med andra ord.