Hönö

tryckkammare

Vi anordnar kontinuerligt tryckkammarbesök på Östra sjukhuset i Göteborg. För att boka sig gå in och se när nästa besök är inplanerat i kursstartsschemat.
INFÖR UTBILDNING I TRYCKKAMMAREN

Vi finns vid ambulansentrén (stort tak) till Akutmottagningen. Inom sjukhusområdet är det skyltat till Akutmottagningen. Hela besöket brukar ta ca 2,5 tim.
 

Före tryckningen kontrolleras ditt certifikat och giltighet. För att få delta inne i kammaren MÅSTE du ha med dig certifikatet och vara 18 år fyllda. Provtryckningen är ett dyk precis som ett vanligt dyk, alltså ska du vara frisk och planera som inför ett vanligt dyk! Du får inte dyka 1 dygn före eller ett dygn efter provtryckningen, ej heller planera någon intensivare dyk-period / helg i nära anslutning till provtryckningen. Du kan inte flyga på 1 dygn efter provtryckningen! Du ska vara van dykare så att tryckutjämning fungerar enkelt för dig. I övriga fall är du välkommen att lyssna på vår föreläsning och vara på utsidan under tryckningen.


Normalt sett är ingen personal med inne i kammaren under tryckningen utan kan gå in via sluss om det skulle uppstå problem. Alla deltagare kommer få byta om till sjukhuskläder, en rutin för att undvika olyckor inne i kammaren. Under trycksättningen stiger temperaturen till ca 40 grader och omvänt sjunker den till ca 15 grader vid trycksänkningen. Högsta tryck blir 6 bar, motsvarande 50 meters vattendjup. Expositionstiden är 8 min, varav trycksättning 5-6 min, total dyktid ca 35 min. Dykläkare med Marinens dykläkarutbildning ansvarar för tryckningen.


Passa på att undersöka tryckets effekter. Pröva att vissla och klappa händer. Känn din egen djupberusning och se de andras! Se tryckets effekt på neoprene-materialet! Studera effekterna av Boyles-lag (volymexpansionen). Lyssna på varandras röster!


Efter tryckningen stannar alla kvar i en timme för att se att ni mår bra. Vi föreläser då om dyksäkerhet och dykerimedicin. Vill ni själva ta upp frågor så passa på. Vill ni ha omfattande föreläsningar ber vi att ni hör av er för att ge oss tid till förberedelser.


Östra Sjukhusets tryckkammare ingår i ständig beredskap för akuta behandlingar. Dessa prioriteras givetvis och kan alltså innebära att utbildning och liknande får flyttas på. I dessa sällsynta fall gör vi vårt bästa för att finna en ny passande tid för er.


Medlemmar i SSDF-klubbar är olycksfallsförsäkrade även under kammardykningar. Vi övningsansvariga har ansvarsförsäkring. I övrigt finns inga försäkringar för icke sjukvårdande kammaraktiviteter utan kammardykning sker i princip på egen risk som vilken dykaktivitet som helst. Vill ni ta med egen utrustning (datorer, djupmätare) så går det bra men det är på eget ansvar. Viss utrustning måste ligga i vatten vilket vi kan ordna i så fall.

Nummer till Tryckkammaren Tel: 031-343 40 32 Fax: 031-343 59 32