Hönö

PADI Enriched Air Diver

ean1Nitrox eller syreberikad luft som det också kallas är inte längre något som är för bara några få dykare med väldigt speciell utbildning. Numera är kunskapen att dyka med denna gas lätt åtkomlig för alla.

Under en kurs går vi genom teorin kring gasen och lär oss bland annat varför den inte minskar djupberusningen eller möjliggör extremt djupa dyk, det är faktiskt tvärtom, nitrox kommer till störst nytta inom normala sportdykardjup.Du får du även lära dig fördelar med nitrox och hur du undviker de problem som kan uppstå. Du lär dig också att planera dina nitroxdyk och själv analysera din gas. Kursen avslutas med två valfria dyk som görs på egen hand, där du får praktisera dina nyvunna kunskaper.

Upplägg:
Teorin på den här kursen är ganska omfattande. Diskussionerna brukar bli många och långa. Du får helt klart ut mest av denna kurs om du läst igenom kursboken på egen hand i förväg. Du skall också vara beredd på att lämna in kunskapskontrollerna vid kurstarten.

Förkrav:
Open Water Diver eller motsvarande.

Inkluderat:
Certifieringsavgift, kurslitteratur, gasfyllningar samt lån av två st. tvättade kärl.