Borås

msdweb

 

Master Scuba Diver är den högsta ickeprofessionella certifiering du kan få som dykare inom Padisystemet och visar att DU är mycket kompetent som dykare. 

Certifieringen visar att du har genomgått Rescue Diver samt fem stycken specialkurser i Padis breda utbildningsprogram.  Några exempel på Specialkurser är:

* Drysuit Diver

* Wreckdiver

* Deepdiver

* Nitrox

* Equipment specialist

* Driftdiver

* Naturalist

* DPV

* Nightdiver

* Underwater Photographer

Vi brukar i snitt certifiera ett fåtal Master Scuba Divers under pompa och ståt och tycker att varje dykares långsiktiga mål borde vara att bli "komplett" dykare som Master Scuba Diver.