Blog

SvenskaEnglish

Vad alla dykare borde veta om regulatorfrysning

Vintern är här och vattentemperaturen har redan fallit ner mot fyra grader, så på precis samma sätt som man bör använda vinterdäck när marken är frusen så bör man använda en kallvatten godkänd regulator när det är under 10 grader i vattnet. För att förstå varför det är så måste man ha en grundläggande  förståelse för hur en regulator fungerar och  vad som händer när en regulator fryser.

Hur fungerar en regulator ?

En regulator är en andningsstyrd tryckregulator som sänket det höga trycket i flaskan till ett tryck som man kan andas. Detta sker i två steg, förstasteget sänker trycket till ca 10 bar över omgivande tryck och andra steget sänker tycket till omgivande tryck. Vi kan bara andas gas som har samma tryck som vi befinner oss i annars så kommer inte våra lungor orka med det, dvs på ytan levererar regulatorn 1 bars tryck från andrasteget och på 40 m djup 5 bars tryck.

Det finns två grundläggande konstruktionsprinciper för regulatorns förstasteg, det kan antingen vara en membranregulator eller en kolvregulator, både kolvregulatorn och membranregulatorn kan dessutom vara balanserade eller obalanserade. En balanserad regulator ger samma andningsmotstånd oavsett flasktryck men en obalanserad regulator förändrar andningsmotståndet när flasktrycket sjunker. Förenklat kan man säga att en balanserad regulator är bättre än en obalanserad  (men den är också dyrare).


En kolvregulator har en ca 3 cm lång kolv (se animation nedan) som sugs upp när dykaren andas in och trycket i slangen från andrasteget minskar, samtidigt som kolven sugs upp så dras vatten in i andrastegets för att kunna kompensera för omgivande tryck.  I en membranregulator sitter det istället ett mjukt plast membran som sugs ner när trycket i slangen från andrasteget minskar, en stor fördel med detta är att de inre delarna i en membranregulator inte har kontakt med vattnet och det behövs inte lika stor kraft då delarna här mindre.


För att ha en så fryssäker regulator som möjligt bör du  därför välja en balanserad membran regulator(se bild), d.v.s. en regulator där de rörliga delarna inte är i direktkontakt med vattnet och regulatorns prestanda inte påverkas av trycket i flaskan. I en kolvregulator har kolven direktkontakt med vattnet(se bild) och därför är frys risken mycket större.

 

tec_bal_memb   
           
 tec_bal_kolv

Balanserad membranregulator
(klicka här för animation) 

Balanserad kolvregulator
(klicka för animation)Om du vill veta mer om hur en regulator fungerar så håller jag en föreläsning om detta i januari varje år.

Varför fryser en regulator?

När trycket sjunker så kommer även temperaturen att sjunka, detta samband kan förenklat uttrycksmedel hjälp av Gay-Lussacs lag dvs p1/T1 = p2/T2 , där p1=tryck, T1= temperatur i flaskan och p2=tryck, T2= temperatur i regulatorn (det verkliga förhållandet är mycket mer komplicerat eftersom vi har att göra med en strömmande gas). Detta är något man kan känna om man tömmer en flaska fort( eller omvänt att en flaska blir varm när man fyller den)


I praktiken innebär detta att vi kommer att andas en gas som är ungefär 10 grader kallare än omgivande vattentemperatur. Eftersom andrastegets delar inte är utsatta för en lika stor trycksänkning samt att dom värms av utandningsluften så är det mycket troligare att det är förstasteget som fryser.


Vad händer när en regulator fryser.

Oavsett om det är förstasteget eller andrasteget som fryser så kommer det alltid att bubbla ur andrasteget (om det inte sitter en övertrycksventil på förstasteget vilket är ganska ovanligt och även då kommer det att bubbla en hel del ur andrasteget).

När regulatorn fryser kommer detta att tömma flaska fort, en vanlig 12 liters flaska tömmes till exempel på mindre än en minut om man får en rejäl frysning på regulatorn. Det spelar alltså ingen roll om det bubblar ur det primära andrasteg eller ur octopussen, det troligaste är ändå att det är första steget som frusit.


Hur skall jag förhindra att min regulator fryser?

NEDU XstreamTill att börja med så är det mycket viktigt att fylla torr luft, om luften är fuktig (dålig) så kommer  alla regulatorer att frysa, detta oavsett vilken konstruktionsprincip som används då alla regulatorer har interna metalldelar som det kommer att bildas is kring. H2O Lunds luft innehåller normalt 4 milligram vatten per kubikmeter (kravet på andningsluft i EU är att det som mest får vara 25 mg H2O/m3) vilket innebär att vi erbjuder mycket torr luft lämplig för kallvattendykning.

 

Därefter så gäller det att regulatorn är godkänd för dykning i kallt vatten, i Europa finns det en standard (EN-250) som sätter gränsen för kallt vatten vid 10 garder, är regulatorn inte godkänd för kallvatten dykning bör den inte användas på vintern eftersom risken för frysning då är mycket stor. Vill man ha en riktigt bra regulator för dykning i riktigt kallt vatten (kallare än 4 grader) så bör man dessutom  ha en som har ett gott rykte eller som är extra testad för det (den europeiska standarden kräver bara att man testar till 3,3 grader).


Jag har själv valt att dyka med Poseidon Xstream som är testad för riktigt kallt vatten samt är en av bara tre regulatorer som är godkända för kallvattendykning enligt den amerikanska marinen.

 


Tillbaka till bloggindex...


By: Anders Bergman

Publicated: 2019-01-02

 

CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.